Tento web používá k poskytování služeb a personalizaci soubory cookies. Používaním tohto webu s tím souhlasíte.

Komplexné služby v správe a vymáhaní pohľadávok Pohľadávky sú náš svet. Consulting One SK, s.r.o.

Vedenie spoločnostiIng. Vojtěch Pečenka, konateľ

Vojtěch Pečenka po ukončení štúdia Vysokej školy ekonomickej v Prahe nastúpil do Komerčnej banky, a.s., kde pôsobil na pozíciách námestníka riaditeľa pobočky a riaditeľa pobočky. Od roku 1997 se podieľal na založení eBanky/Expandia banky, ktorá dnes pôsobí pod obchodnou firmou Raiffeisenbank, a.s., kde pracoval ako člen predstavenstva zodpovedný za riadenie obchodnej divízie. V rokoch 2003 až 2006 zastával funkciu obchodného riaditeľa v pražskej advokátnej kancelárii. V súčasnej dobe pôsobí ako predseda predstavenstva spoločnosti Credit One, a.s. konateľ spoločnosti Consulting One SK, s.r.o

Ing. Ladislav Wencl, výkonný riaditeľ

Ladislav Wencl vyštudoval Ekonomickú univerzitu v Bratislave. Začínal na manažérskej pozícii v zahraničnej spoločnosti, Takko Fashion. Od roku 2009 pracoval v slovenskej spoločnosti BA One, s.r.o., zaoberajúcej sa správou a vymáhaním pohľadávok, na pozícii riaditeľa spoločnosti. V súčasnej dobe zastáva funkciu výkonného riaditeľa v spoločnosti Consulting One SK, s.r.o.

Mgr. Alexandr Metzker, vedúci právnik

Alexandr Metzker po absolvovaní Právnickej fakulty UK v Prahe pracoval vo významnej advokátnej kancelárii, kde se špecializoval na proces súdneho vymáhania pohľadávok. Po zložení advokátnych skúšiek pracuje od roku 2006 v spoločnosti Credit One, a.s., vo funkcii vedúceho právnika. Ďalej pôsobí v advokátnej kancelárii Mgr. Lenky Heřmánkové ako riaditeľ úseku správy a vymáhania pohľadávok. Zároveň je konateľom v spoločnosti Consulting One SK, s.r.o.
Mgr. Radek Žákovský, obchodný riaditeľ

Radek Žákovský vyštudoval Pedagogickú fakultu Masarykovej univerzity v Brne. Pracoval na manažérskych pozíciách a v managementu spoločností, napr. Mediatel spol. s r.o., Axis4, a.s., News Outdoor Czech Republic s.r.o. V spoločnosti Credit One, a.s. je zodpovedný za obchodné aktivity, stejne ako v spoločnosti Consulting One SK, s.r.o.