Tento web používá k poskytování služeb a personalizaci soubory cookies. Používaním tohto webu s tím souhlasíte.

Komplexné služby v správe a vymáhaní pohľadávok Pohľadávky sú náš svet. Consulting One SK, s.r.o.

Odkup pohľadávok

Alternatívnym spôsobom riešenia rizikových spotrebiteľských a obchodných pohľadávok je forma jednorázového alebo opakovaného predaja spoločnosti Consulting One SK.
Predajom pohľadávok po splatnosti si Vaša spoločnosť výrazne zníži administratívne náklady na správu pohľadávok.
Na základe opakovaného predaja pohľadávok sa vo Vašej spoločnosti zrýchli cashflow u stratových pohľadávok a očistí sa bilancia spoločnosti od stratových aktív.
Pri nákupe balíka rizikových pohľadávok sa spoločnosť Consulting One SK zameriava hlavne na malé a stredné portfólia.
Ponúknutá cena za nákup portfólia je závislá na posúdení bonity vzorku predmetného portfólia.
Chcete nám ponúknuť Vašu pohľadávku/pohľadávky k odkupu, vyplňte krátky formulár tu.