Tento web používá k poskytování služeb a personalizaci soubory cookies. Používaním tohto webu s tím souhlasíte.

Komplexné služby v správe a vymáhaní pohľadávok Pohľadávky sú náš svet. Consulting One SK, s.r.o.

Čo všetko s nami získate

Vďaka našim skúsenostiam a procesom Vám prinášame vysokú úspešnosť inkasa na jednej strane a zníženie Vašich priamych aj nepriamych nákladov na strane druhej.
Neúčtujeme Vám žiadne zálohy, naša odmena vychádza z vymoženého plnenia.

Neúčtujeme Vám žiadne zálohy, naša odmena vychádza z vymoženého plnenia.
Všetky úkony v rámci mimosúdneho, súdneho a exekučného konania sú financované spoločnosťou Consulting One SK.
Prinášame Vám vysokú úspešnosť inkasa vďaka špecializácii a vysokej profesionalite našich zamestnancov.
Využívate našu vynikajúcu znalost justičného prostredia.
Zaručujeme Vám efektívne spracovanie exekučných prípadov a pevne stanovenú cenu. Spolupracujúce exekutorské úrady Vám neúčtujú žiadne zálohy.


Správa a vymáhanie pohľadávok, prostredníctvom Consulting One SK, zníži Vaše prevádzkové a administratívne náklady na správu týchto pohľadávok a dlžníkov.

Čistý výnos zo správy a vymáhania pohľadávok podľa našich skúseností vždy významne prevýši výnos z ich prípadného predaja