Tento web používá k poskytování služeb a personalizaci soubory cookies. Používaním tohto webu s tím souhlasíte.

Komplexné služby v správe a vymáhaní pohľadávok Pohľadávky sú náš svet. Consulting One SK, s.r.o.

Mimosúdne inkaso

Ku kontaktovaniu dlžníka využíváme formy písomnej, telefonickej aj elektronickej komunikácie

Rozosielanie písomných upomienok
Telefonické kontaktovanie dlžníkov
Kontaktovanie dlžníkov pomocou emailov, SMS
Priame návštevy a osobné intervencie prostredníctvom siete inšpektorov
Uzatváranie splátkových kalendárov
Notárske zápisy s doložkou priamej vykonateľnosti
Zisťovanie aktuálnych kontaktov na dlžníkov

Cieľom všetkých týchto krokov je zaplatenie pohľadávky už v mimosúdnej fázi. Pokiaľ pohľadávka nie je zaplatená, nie je uzavretý splátkový kalendár, ani nie je dohodnutý spôsob úhrady, doporučíme Vám ďalší postup. Ten vychádza z informácií o dlžníkovi, ktoré sme získali v priebehu mimosúdnej fázi.