Tento web používá k poskytování služeb a personalizaci soubory cookies. Používaním tohto webu s tím souhlasíte.

Komplexné služby v správe a vymáhaní pohľadávok Pohľadávky sú náš svet. Consulting One SK, s.r.o.

Analýza pohľadávok

Spoločnosť Consulting One SK ponúka v spolupráci s partnerskými advokátnymi kanceláriami služby, ktoré sa týkajú ocenenia pohľadávok a preverenia spôsobu ich vymožitelnosti. Dôkladné prevedenie právnej analýzy je nevyhnutným predpokladom k tomu, aby aj pohľadávka za inak dôveryhodným a bonitným partnerom bola bez problémov vymožitelná.

Túto službu spoločnosť Consulting One SK ponúka nielen pre tých, ktorí sa rozhodnú svoje pohľadávky postúpiť našej spoločnosti či ju poveriť ich správou a vymáhaním, ale aj v prípade, kedy sa klienti potrebujú iba poradiť, čo s danou pohľadávkou vykonať alebo za situácie, kedy ešte pohľadávku za tretiu osobu nemajú a nechcú sa v budúcnosti dostať do následujúcich problémov s jej vymáhaním.

V spolupráci s našimi externými partnermi preveríme dôveryhodnosť dlžníka, zaistíme úplné zhromaždenie informácií o dlžníkovi, predovšetkým ocenenie jeho aktuálneho finančního stavu, histórie komerčnej činnosti, preverenie mena a ďalších skutočností, ktoré majú vplyv na jeho bonitu.